Yaşlıya Bakım

Yaşlı bireyin evde bakımı bir taraftan sorun çözerken, diğer taraftan bakım veren yetişkin için başka sorunların yaşanmasına yol açmaktadır.

Yaşlıya bakım hizmetinin kaliteli olabilmesi için yetişkin çocuğun da yaşamının kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Bu yüzden profesyonel/formel destek gereklidir.

Ancak orta ve alt sosyo-ekonomik düzeylerde ekonomik yoksulluk, bu tip hizmetin alımını güçleştirmektedir.

Bu konuda devletin sağlayabileceği olanakların kısıtlı olduğu dikkate alınırsa, görevin belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına düştüğünü söylemek mümkündür.

Günümüzde ABD’de ve diğer birçok Batı ülkesinde çocuk ıslah evlerinden yaşlılar yurduna varıncaya kadar gönüllü çalışan, hizmet veren sivil toplum kuruluşu üyeleri bulunmaktadır. Bu tür uygulamaların Türkiye için de kabul edilebilir bir kültürel anlayış olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak insan hakları ve etik açıdan bakıldığında; yaşlı/hasta bireyin, bakımdan birinci derecede sorumlu olan bireyin ve tüm aile bireylerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, aileye destek sağlayacak evde bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması ile mümkündür.